Счетоводство Сливен – М Акаунтинг

Счетоводство Сливен

Начало – М-Акаунтинг 2014 ЕООД, Сливен

 

Счетоводна кантора Сливен
Счетоводна кантора Сливен

Счетоводна къща М Акаунтинг 2014 ЕООД гр. Сливен, е създадена с основен предмет на дейност счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, данъчни консултации и икономически анализи.

Нашият екип се състои от висококвалифицирани икономистисчетоводители и финансисти и специалисти по труд и работна заплата, завършили висши учебни заведения в страната.

Счетоводните услуги, които предлагаме са в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти. Ние можем да ви предложим пълният цикъл от услуги свързани с финансите и счетоводството на вашата организация, като можете да бъдете сигурни за коректното и конфиденциално обработване на информацията.

Гарантираме качествена счетоводна отчетност на своите клиенти и защита на техните интереси пред съответните институции.

Какво предлагаме

Счетоводна кантора М-Акаунтинг 2014 ЕООД Сливен Ви предлага абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни данъчни декларации, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, регистрация по ДДС , изготвяне и подаване на Интрастат-декларации, изготвяне на VIAS-декларации, подаване на информация в НАП, изготвяне на трудови договори, съдебна регистрация на фирми, консултации в областта на счетоводството и данъците, правни консултации, застраховки в утвърдени компании и др.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ

Счетоводно обслужване

Без значение дали вашата организация е ЕТ, ЕООД, ООД или АД при нас ще получите нужните консултации и счетоводни услуги съобразени със специфичната дейност на фирмата Ви.

Счетоводни справки и отчети

Счетоводен баланс
Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричния поток

Отчет за собствения капитал

Справка за ДМА

ИНТРАСТАТ

Счетоводна къща М Акаунтинг 2014 Сливен предлага на своите клиенти изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации.

Годишен финансов отчет

М Акаунтинг 2014 Сливен  предлага лесна и бърза възможност за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър.

Ведомости за заплати

Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати.

Юридически услуги

Предлагаме на Вашето внимание възможност да проведете консултация с адвокат по всякакви казуси, отнасящи се до Вашия бизнес. Нашите юристи са висококвалифицирани и мотивирани да работят във Ваш интерес.

Връзка с нас

Екипът на М-Акаунтинг 2014 ЕООД Сливен очаква вашите запитвания. Ако искате да се информирате относно цени, начин на работа и срок за всички видове счетоводни и одит услуги, това е мястото!

    Вашият коментар