ТРЗ И ОСИГУРОВКИ

ТРЗ И ОСИГУРОВКИ Сливен

М-АКАУНТИНГ-2014 ЕООД предлага следните услуги в областта на труд и работна заплата

Обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите, работещи по трудов договор, на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси.

 • ТРЗ и осигуровки Сливен
  ТРЗ и осигуровки Сливен

  изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения към тях и трудови книжки;

 • изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, служебни бележки за инструктаж и др.;
 • ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари;
 • подаване на уведомления по реда на чл.62 от Кодекса на труда;
 • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците;
 • подаване на данни за осигурените лица в НАП /Декларации образец 1 и образец 6/;
 • водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • интернет банкиране;
 • удостоверения за трудов стаж;
 • услуги по пенсиониране;
 • заверка на осигурителен стаж;
 • регистриране на самоосигуряващи се лица в НАП;
 • подготвяне на документация за Бюрото по Труда;
 • справки и отчети за НСИ;
 • служебни бележки; декларации; удостоверения;
 • посредничество със служба по трудова медицина;
 • представителство при проверки(ревизии) от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.;

Вашият коментар