Счетоводни услуги Сливен

Счетоводни услуги Сливен

Счетоводни услуги Сливен

Счетоводни услуги Сливен

В световен мащаб практиката все повече налага ползването на външни консултантски и счетоводни фирми за подпомагане на бизнеса. Много известни и големи компании ползват тези счетоводни услуги, защото са се убедили в техните предимства:

 • Намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел;
 • Спестяване време и важни за Вас ресурси, което Ви дава възможност да се съсредоточите върху основната си дейност;
 • Имате възможност за по-бърза реакция при променящи се бизнес условия;
 • Винаги разполагате с актуална информация за важни законодателни промени;
 • Получавате сигурност за Вашата фирма или организация.

Точно поради тези причини ние сме тук. Екипът от квалифицирани счетоводители на М Акаунтинг ще Ви помогне да развивате своя бизнес професионално и според законовите изисквания. В зависимост от предпочитанията Ви, обслужването се осъществява в нашия офис или на място при Вас.

Вие можете да изберете пакет от предлаганите услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представлявате. Счетоводни услуги Сливен:

 • обработка на текущи счетоводни документи
 • изготвяне и деклариране на справки-декларации в Национална агенция за приходите
 • защита и представителство пред НАП, НОИ, НЗОК, както и следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • изготвяне на отчети, справки и всякакви платежни документи за разплащания с контрагенти и бюджета
 • годишно счетоводно приключване

 Оперативно счетоводство

 • Месечни счетоводни услуги и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
 • Месечно ДДС – изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

 

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител

 За град Сливен

Икономика и инфраструктура

Разположението на Сливен е благоприятно, защото е на кръстопът, близо до прохода Хаин Боаз,също и до пътен възел „Петолъчка“, които свързват севера и юга, наскоро построената магистрала минава на 15 км от Сливен в посока юг към Ямбол, а главния път между Бургас и София свързва пристанище „Бургас“ и летище „Бургас“ с централната част на страната.

Счетоводни услуги Сливен
Сливен

В Сливен е силно застъпена леката промишленост и в по-малка степен тежката. В миналото е бил известен като голям център на вълнено текстилната промишленост. Традициите в този стопански отрасъл са запазени. Днес основните произвеждани стоки са вълнени прежди, килими, настилки, хавлиени тъкани и изделия, чорапи и облекло. Второ място по значение заема хранително-вкусовото производство. Застъпени са винопроизводството, млеко преработката, производството на месо и месни продукти, на плодови и зеленчукови консерви и преработката и пакетирането на ядки. През социализма развитие получават и други отрасли на промишлеността, но преди всичко машиностроенето. Тогава основно се сглобяват металорежещи машини и осветителни тела. Днес се произвеждат стругови машини, колонни пробивни машини, дървообработващи машини, металорежещи машини, селскостопанска техника. През последните години делът на строителството в индустриалния сектор бележи постепенно увеличаване.

Земеделските земи заемат 1 827 хил. дка., от които 257 хил. дка. с възможности за напояване. Растениевъдството осигурява производството на продукти, необходими за изхранване на населението и основни суровини за преработвателните предприятия и продуктивното животновъдство. Отглеждат се зърнени култури (повече от половината обработваема земя в областта), лозя и праскови. Големи площи около града са известни под общото название „Долината на прасковите“. Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в областта – основно говедовъдство и свиневъдство, а където има пасища и овцевъдство и месодайно говедовъдство.

Ако решите да създавате бизнес можете посетите счетоводни услуги Сливен – ние с удоволствие ще ви консултираме. Сливен е на път да се превърне в една от горещите точки за инвеститорски интерес.

 

Вашият коментар