Еднократни счетоводни услуги Сливен

Еднократни счетоводни услуги Сливен

еднократни счетоводни услуги сливен
еднократни счетоводни услуги сливен

Еднократни счетоводни услуги Сливен и консултации по счетоводни, данъчни и трудово-правни въпроси

Изготвяне на ГОД и Годишна данъчна декларация

Изготвяне на Годишен отчет за дейността и съставяне на Годишна данъчна декларация на база предоставени готови обработени данни. Договаряне на ангажиментите.

Ние ще прегледаме Вашата документация, ще ви посъветваме относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри. Ще сортираме, класифицираме и обработим цялата счетоводна информация за финансовата година. Ще съставим необходимите отчети във форма, одобрена за вашия тип предприятие. Ще съставим данъчната ви декларация като се съобразим с вида на облагане за дейността ви. Ще подадем всички съставени документи към законовите им получатели – НАП, НСИ.

Ако Вашата фирма не е имала дейност през годината, то Вие имате задължение да подадете данъчна декларация в НАП – специален формуляр за фирми без дейност (ако сте юридическо лице). Трябва да подадете декларация към НСИ, че не сте осъществяли дейност. Трябва да подадете и нулев отчет за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Този отчет е във формата за предприятията с дейност, но някои елементи са с нулева стойност. Неспазването на тези изисквания ще Ви доведе санкции от съответните институции. Ние Ви предлагаме изготвянето на всички документи към НАП, НСИ и Търговски регистър.

Цената е по договаряне.

Съставяне на първични счетоводни документи

фактури; преводни нареждания; касови ордери; други счетоводни документи

Заплаща се на брой документ.

Консултации и анализи

Ако имате въпроси по счетоводни или данъчни казуси; ако сте работодател и имате трудов спор с работници; ако сте работник и смятате, че правата ви са нарушени – имате нужда от специализирана консултация. Вие можете да се възползвате от устна консултация на място в нашия офис (след предварителна уговорка) или да ви предложим писмена консултация по зададен конкретен казус.

Заплаща се на час или по споразумение.

Изготвяне на патентна декларация

Цена свържете се с нас

Годишна данъчна декларация на физическо лице

Ако вие сте физическо лице, което е задължено да подава годишна данъчна декларация, но не сте уверени, че ще справите сами, възползвайте се от нашата услуга: „Съставяне на годишна данъчна декларация на физическо лице“. Ние ще попълним необходимите приложения на база предоставените документи, ще изчислим данъчното ви задължение, ще подготвим платежно нареждане или вносна бележка, за да го внесете в приход на бюджета и ще подадем вашата декларация. Така ще сте спокойни, че сте спазали всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции

Цена свържете се с нас

 

Вашият коментар