Юридически услуги Сливен

юридически услуги сливен
Юридически услуги Сливен

Юридически услуги Сливен

Счетоводна къща М-Акаунтинг- 2014 ЕООД предлага услуги по регистрация, вписване на промени и обстоятелства и ликвидация на фирми, както и изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации.

  • Регистрация на ЕТ (едноличен търговец)
  • Регистрация на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност)
  • Регистрация на ООД (Дружество с ограничена отговорност)
  • Регистрация на АД (Акционерно дружество
  • Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите
  • Изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации

Юридически услуги Сливен,

Юридически услуги в Сливен

Вашият коментар